Pressmeddelande Moderaterna i Håbo, Överenskommelse om styre av Håbo kommun

Pressmeddelande Moderaterna i Håbo, 2022-10-24

Moderaterna har slutit en överenskommelse att forma ett styre i Håbo kommun tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Denna nya slimmade Håboallians avser att ta fortsatt ansvar för utvecklingen i Håbo och för att främja borgerlig politik i ett minoritetsstyre, med ett fokus på transparens och bred politisk förankring. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi haft sedan lång tid tillbaka med C och KD. Vi bjuder in övriga partier att medverka till en positiv utveckling i Håbo, med ett gott arbetsklimat och bra leveranser till medborgarna. 

Catherine Öhrqvist, som är Moderaterna i Håbo:s förstanamn, säger: ”Vi har pratat med alla parter och landat i att det goda samarbete vi haft under tidigare mandatperioder med Centern och Kristdemokraterna är något vi vill bygga vidare på. Vi har mycket gemensam politik som vi kan driva. Vi ser också att vi tillsammans kan samla olika partier från vänster till höger för att få ett brett stöd i viktiga frågor. Många frågor i en kommun har inte så mycket partifärg, och vi ser att vi kan få igenom centrala beslut för Håbos bästa med ett brett stöd. Alla partier har signalerat att man är villiga att samtala och komma överens framöver. I de politiska sakfrågorna kan vi tre också bidraga med viktiga skilda perspektiv. Vi är också vana att i förtroende tillsammans hantera styret, och tillsätta nämnder och styrelser med en tydlig inriktning mot en gemensam bedömning av personlig kompetens, utan så mycket låsningar utifrån vilket parti den lämpliga personen kommer ifrån.”

Moderaterna har även kommit överens med Sverigedemokraterna om en samverkan M-SD  i val av kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och ledamöter till styrelser och nämnder, samt om att dela viss information och föra diskussioner löpande under mandatperioden. 

Carl-Johan Torstenson, Björn Green och Björn Erling, som har utgjort Moderaternas förhandlingsdelegation, menar att det därmed finns grundläggande förutsättning för ett stabilt styre över mandatperioden: ”Vi har diskuterat med alla partier och i slutänden var det Sverigedemokraterna som kunde erbjuda ett långsiktigt stöd och som vi kunde ha rimliga positiva ömsesidiga krav på styre, samtal och transparens med. Vi bildar inte ett majoritetsstyre med SD, eftersom vi har sakpolitiska skiljelinjer, men vi kan se att vi över tid har ömsesidig nytta av ett stabilt styre, även om vi inte alltid kommer att rösta för samma sakpolitiska förslag med ett SD i opposition.” menar Carl-Johan Torstensson.

Moderaterna har inga synpunkter på de andra partiernas ageranden under förhandlingarna, utan skulle vilja poängtera att det varit många bra samtal, även om de inte alltid lett till samsyn.

Valkickoff på Brunnsta Gård

Fredagen den 3 juni 2022 bjöd Moderaterna i Håbo in medlemmar och förtroendevalda till valkickoff på Brunnsta Gård. Försommarkvällen var ljummen och förutom att äta lite god mat från Åmans pratade vi om valet i höst och vad som händer framöver.

Vi hade också MUF Håbo med oss för att hjälpa oss med peppning inför valet.

God mat från Åmans serverades på mysiga Brunnsta Gård.
Agnes, Felicia och Felix från MUF Håbo tillsammans med föreningsordförande Björn Green.

Catherine Öhrqvist nytt moderat toppnamn i Håbo kommun

Catherine Öhrqvist har av en enhällig nomineringsstämma valts till förstanamn på
Moderaternas valsedel i Håbo kommun. Catherine Öhrqvist är idag 1:e vice
ordförande för kommunstyrelsen i kommunen.


Jag är väldigt stolt och tacksam för det starka stöd som medlemmarna i
Moderaterna i Håbo kommun visat mig säger Catherine Öhrqvist. Jag ser fram emot
att leda det moderata laget i valrörelsen och den kommande mandatperioden.
Håbo är en fantastisk plats att bo på men vi har också stora utmaningar fortsätter
Catherine Öhrqvist. Vi måste fortsätta arbeta för ordning och reda i ekonomin, en
skola och välfärd som levererar det den ska och att kommuninvånarna ska känna sig
trygga i vår kommun.


Jag och Moderaterna är beredda att i samarbete med andra partier leda kommunen
och ta ansvar även i framtiden avslutar Catherine Öhrqvist.


För vidare frågor: Kontakta Catherine Öhrqvist på 070- 769 00 09