Välbesökt medlemsmöte med gäster 20/4

Håbomoderaterna kallade till heldags medlemsmöte lördagen den 20/4 för att i lugn och ro kunna diskutera politik med medlemmarna. Vi var drygt 20 medlemmar som ägnade lördagen åt mycket intressanta politikdiskussioner.

Vår länsförbundsordförande Erik Weiman, som dessutom är kandidat nummer 11 på EU-vallistan inledde efter att föreningsordförande Björn Erling och KSO Catherine Öhrqvist hälsat alla välkomna.

Erik pratade om de moderata prioriteringarna inför EU-valet i juni och det öppnades för många frågor och funderingar kring EU. Björn Erling som är valledare lokalt drog sina tankar kring hur vi ska tänka och göra inför valet. Var ska vi knacka dörr till exempel.

Catherine redogjorde för vad som pågår i politiken just nu och om den ansträngda ekonomin som måste hanteras. Hon förklarade också hur politiken förankras dels bland oss moderater och medlemmar samt hur vi blir en samordnad allians med våra möten innan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Efter en liten paus pratade vi om det nyss genomförda Sverigemötet där moderater från hela Sverige samlades på Stockholm Waterfront och peppades inför EU-valet och vad våra ministrar jobbar med. Nils-Åke, Christian och Camilla informerade från några av de seminarier som vi 6 som var på Sverigemötet besökte.

Vi tog därefter en gemensam lunch som hämtades från ett av våra duktiga företag i kommunen. Lagom till lunchen kom också våra gäster från Uppsala som sitter i riksdagen. Stefan Olsson och Fredrik Ahlstedt.

De informerade om riksdagsarbetet och vad vårändringsbudgeten innehåller. De svarade också på medlemmarnas frågor.

Sist men inte minst engagerades medlemmarna kring vad de tyckte vi ska göra kring medlemsmöten framöver. Post-IT lappar sattes upp med idéer och redogjordes för. Tack för engagemanget och styrelsen är mycket glada för inspelen som vi tar med oss inför planeringen av medlemsmöten framöver!

Catherine och Björn hälsar alla medlemmar välkomna till medlemsmötet
Länsförbundsordförande Erik Weiman informerade om Moderaternas prioriteringar inför EU-valet
Vår KSO Catherine Öhrqvist informerade om vad som hänt i politiken sen hon tillträdde 1/1 2023
Catherine och Björn tackar våra riksdagsledamöter Stefan Olsson och Fredrik Ahlstedt från Uppsala för deras lägesrapport från rikspolitiken. De fick honung från Håbo med sig hem.
Sista punkten för dagen var en övning för våra medlemmar vad de vill se och höra på medlemsmöten framöver. Här redogör Karl-Axel Boström kring sina tankar.

Text och bild: Nils-Åke Mårheden

Håbomoderater på Moderaternas Sverigemöte 2024

Fredag-lördag, 12-13 april genomfördes Moderaternas Sverigemöte 2024. Vi var 6 stycken från Moderaterna i Håbo som besökte mötet.

Vi fick både information i stora salen med 2000 moderater samt i seminarieform med en mängd olika ämnen som avhandlades. Tal hölls av vår partisekreterare Karin Enström, finansminister Elisabeth Svantesson och vår statsminister Ulf Kristersson bland annat under första dagen.

Andra dagen ägnades nästan uteslutande åt det kommande EU-valet och hur våra prioriteringar ser ut. Alla 5 toppkandidater på vår lista höll anföranden om sina hjärtefrågor. Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari och Boriana Åberg.

Mellan seminarier och information i plenum fanns det gott om plats att mingla, besöka utställare och fika
4 av 6 Håbomoderater på Sverigemötet. Nisse, Ulf, Camilla och Roger. Även vårt kommunalråd Catherine samt Christian var med.
Ungefär 2000 moderater i stora salen på Stockholm Waterfront
Statsminister Ulf Kristersson under sitt tal på fredagen
Vår toppkandidat i EU-valet, Tomas Tobé under sitt tal på lördagen

Text och bild: Nils-Åke Mårheden

Årsmöte 2024 för Håbomoderaterna med besök av EU-minister Jessika Roswall

Det kom cirka 30 medlemmar till Håbomoderaternas årsmöte 2024 som avhölls i Kalmar kyrkskola. Ordförande Björn Green hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till EU-minister Jessika Roswall.

Jessika inledde med att informera kring sitt arbete som EU-minister och pratade naturligtvis om det halvår som Sverige var ordförandeland och som var väldigt lyckat. EU har en mycket viktig fråga just nu och det är vårt stöd till Ukraina. Det stundar också EU-val den 9 juni och det är viktigt att vi går och röstar och skickar flera Moderater till parlamentet för att EU ska jobba med rätt frågor ur Moderat perspektiv!

Medlemmarna fick möjlighet till frågor och Jessika fick svara på frågor både i smått och i stort om EU. Vår ordförande tackade Jessika för att hon tagit sig tiden att besöka oss.

Därefter startade årsmötet och ordförande Björn Green svingade klubban. Erik Weiman, vår länsförbundsordförande valdes som ordförande för mötet och Christian Nordberg blev sekreterare.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse redogjordes och lades till handlingarna. Årsmötet ställdes frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023 och årsmötet biföll det.

Eftersom det inte är någon förbundsstämma i år fanns det inga motioner att avhandla.

Därefter gick årsmötet över till valfrågor. Självskrivna ledamöter i styrelsen såsom KSO och vice KFO fastställdes och antalet ledamöter i övrigt.

Till ny ordförande i Håbomoderaterna valdes Björn Erling och till ny vice ordförande valdes Camilla Eivhammar.

Övriga styrelsemedlemmar valdes i grupp och styrelsen för 2024 ser ut som följer:
Björn Erling, Ordförande
Camilla Eivhammar, Vice ordförande samt MQ-ansvarig
Stefan Häggmark
Björn Hedö, Kassör
Nils-Åke Mårheden, Web- och Sociala medier
Christian Nordberg, Sekreterare
Björn Green, Medlemsansvarig
Johan Fogelström

Catherine Öhrqvist, KSO
Ulf Winberg, Vice KFO
MUF

Dessutom valdes revisorer, valberedning och ombud till eventuell extra förbundsstämma.

EU-minister Jessika Roswall besökte oss och vi är glada att hon tog sig tid att göra det!
Medlemmar på årsmötet
Presidiet med Christian, Erik och Björn
Avgående ordförande Björn Green avtackas av den nyvalde ordföranden Björn Erling

Som avslutning på årsmötet gav Erik Weiman sin syn på det stundande EU-valet och gav oss råd och tips hur vi som förening kan hjälpa till att få upp intresset och fokusera på rätt frågor.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

Bättre buss i Bålsta beviljas stadsmiljöavtal

Trafikverket har beslutat att bevilja Region Uppsala och Håbo kommun 45 miljoner kronor i stadsmiljöavtal för projektet Bättre Buss i Bålsta. Beslutet innebär att satsningen på att bygga ut busstrafiken i Bålsta medfinansieras av staten med 50 procent av investeringskostnaderna och att införandet av ett nytt linjenät i Bålsta kan starta i december.

-Det här är väldigt glädjande och är en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken för invånare och näringslivet i Uppsala län. Trafikverkets beslut är ett kvitto på det goda samarbetet mellan Region Uppsala och Håbo kommun, säger Cecilia Linder (M) ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala.

I utbyte mot medfinansieringen åtar sig de sökande att utföra motprestationer. För Region Uppsala omfattar det bland annat att trafikera det nya linjenätet och för Håbo kommun att göra ombyggnationer i infrastrukturen för att förbättra förutsättningarna för hållbart resande och ökad trafiksäkerhet.

-Dagens besked visar att staten tycker att utvecklingen av Håbo kommun är viktigt, även ur ett regionalt och nationellt perspektiv, säger Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun. 

Stadsmiljöavtalet innebär att projektet finansieras med upp till 50 procent av staten. Region Uppsala står för 4,5 miljoner kronor och Håbo kommun 40,5 miljoner kronor för resten av kostnaden.

Förslaget till nytt busslinjenät i Bålsta fastställdes av Region Uppsalas Trafik- och samhällsutvecklingsnämnd den 27 mars. Linjenätet har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och Håbo kommun, där boende och verksamma i området har haft möjlighet att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken i tätorten Bålsta bör utformas. Det nya busslinjenätet planeras att införas successivt med början i december 2023.

https://via.tt.se/pressmeddelande/projekt-battre-buss-i-balsta-beviljas-stadsmiljoavtal?publisherId=3235857&releaseId=3349471&lang=sv.

Valborgsfirande med tal av KSO Catherine Öhrqvist

Håbo Scoutkår anordnade även i år valborgsfirande på stranden vid Kalmarsand med aktiviteter för barn, försäljning av fika, korv mm.

Kören Envisorna med körledare Ingegärd Petersen sjöng in våren och vårt kommunalråd Catherine Öhrqvist höll ett vårtal även i år.

Scouter paddlade sedan ut på vattnet för att tända elden på flotten.

KSO Catherine Öhrqvist håller vårtal med kören Envisorna i bakgrunden
Kören Envisorna sjunger in våren vid Kalmarsand
Mycket folk på valborgsfirande vid Kalmarsand
Scouter paddlade ut och tände elden på flotten

Årsmöte 2023 för Håbomoderaterna med besök av EU-minister Jessika Roswall

Håbomoderaterna fick besök av EU-minister Jessika Roswall på årsmötet 2023, som kom direkt från plenarsessionen i Strasbourg

Det kom cirka 25 medlemmar till Håbomoderaternas årsmöte 2023 som avhölls i Kalmar kyrkskola. Ordförande Björn Green hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till EU-minister Jessika Roswall som kom direkt från plenarsessionen i Strasbourg.

Jessika inledde sitt anförande med att berätta att samarbetet i regeringsunderlaget fungerar bra och att det nu är mycket att göra i samband med att Sverige är ordförandeland i EU. Det är en stor apparat att vara ordförandeland. Sköter vi detta bra kan vi dra nytta av det resten av mandatperioden.

Hon menar att vara EU-minister just under ordförandeskapet är mycket roligt men också krävande. Hon berättade att hon har bra kontakt med (s) tidigare EU-minister Hans Dahlgren. Det är viktigt att betona förankring i EU-frågor med hela riksdagen.

Något som gjort stort intryck på henne är att ha träffat Ukrainas president Zelenskyj. Det är stort fokus på Ukraina inom EU nu. Hon menar också att migrationsfrågan är känslig just nu i EU. Det krävs ett europeiskt svar på det och helst innan 2024 då det är EU-val. Vi måste också stärka EU’s konkurrenskraft. Vi kan inte bara reagera på vad USA gör utan måste komma med egna initiativ.

Därefter svarade hon på frågor från deltagarna på årsmötet.

Ordförande Björn Green tackade Jessika för att hon tagit sig tid för att komma på vårt årsmöte och lämnade över blommor.

Ordförande Björn Green överlämnar blommor till Jessika

Innan årsmötet började tog vi en paus för att äta smörgåstårta och fika.

Årsmötet startade med att vi valde Erik Weiman, vår förbundsordförande, till ordförande för mötet.

Verksamhetsberättelse för året som gått presenterades av ordförande Björn och las till handlingarna. Revisorerna föredrog sin berättelse som också las till handlingarna. Årsmötet beslutade sen om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Verksamhetsplan och budget för 2023 fastställdes.

Därefter blev det valfrågor.

Det beslutades att KSO, vice ordförande i KF samt en MUF representant är självskrivna ledamöter i styrelsen. Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter inklusive ordförande.

Dessa valdes till ledamöter i Håbomoderaternas styrelse för 2023:
Björn Green, ordförande
Stefan Häggmark, vice ordförande samt medlemsansvarig
Björn Hedö, ledamot och kassör
Nils-Åke Mårheden, ledamot och IT-ansvarig
Christian Nordberg, ledamot och sekreterare
Sara Sarnes, ledamot

Catherine Öhrqvist, KSO och MQ-ansvarig
Ulf Winberg, vice KFO
MUF-repr. Vakant

Dessutom valdes revisorer, valberedning och ombud till förbundsstämman.

Årsmötesdeltagare börjar samlas
Årsmötesdeltagare
Årsmötespresidiet fr. v: Björn Green, Erik Weiman samt Christian Nordberg

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

Pressmeddelande Moderaterna i Håbo, Överenskommelse om styre av Håbo kommun

Pressmeddelande Moderaterna i Håbo, 2022-10-24

Moderaterna har slutit en överenskommelse att forma ett styre i Håbo kommun tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Denna nya slimmade Håboallians avser att ta fortsatt ansvar för utvecklingen i Håbo och för att främja borgerlig politik i ett minoritetsstyre, med ett fokus på transparens och bred politisk förankring. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi haft sedan lång tid tillbaka med C och KD. Vi bjuder in övriga partier att medverka till en positiv utveckling i Håbo, med ett gott arbetsklimat och bra leveranser till medborgarna. 

Catherine Öhrqvist, som är Moderaterna i Håbo:s förstanamn, säger: ”Vi har pratat med alla parter och landat i att det goda samarbete vi haft under tidigare mandatperioder med Centern och Kristdemokraterna är något vi vill bygga vidare på. Vi har mycket gemensam politik som vi kan driva. Vi ser också att vi tillsammans kan samla olika partier från vänster till höger för att få ett brett stöd i viktiga frågor. Många frågor i en kommun har inte så mycket partifärg, och vi ser att vi kan få igenom centrala beslut för Håbos bästa med ett brett stöd. Alla partier har signalerat att man är villiga att samtala och komma överens framöver. I de politiska sakfrågorna kan vi tre också bidraga med viktiga skilda perspektiv. Vi är också vana att i förtroende tillsammans hantera styret, och tillsätta nämnder och styrelser med en tydlig inriktning mot en gemensam bedömning av personlig kompetens, utan så mycket låsningar utifrån vilket parti den lämpliga personen kommer ifrån.”

Moderaterna har även kommit överens med Sverigedemokraterna om en samverkan M-SD  i val av kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och ledamöter till styrelser och nämnder, samt om att dela viss information och föra diskussioner löpande under mandatperioden. 

Carl-Johan Torstenson, Björn Green och Björn Erling, som har utgjort Moderaternas förhandlingsdelegation, menar att det därmed finns grundläggande förutsättning för ett stabilt styre över mandatperioden: ”Vi har diskuterat med alla partier och i slutänden var det Sverigedemokraterna som kunde erbjuda ett långsiktigt stöd och som vi kunde ha rimliga positiva ömsesidiga krav på styre, samtal och transparens med. Vi bildar inte ett majoritetsstyre med SD, eftersom vi har sakpolitiska skiljelinjer, men vi kan se att vi över tid har ömsesidig nytta av ett stabilt styre, även om vi inte alltid kommer att rösta för samma sakpolitiska förslag med ett SD i opposition.” menar Carl-Johan Torstensson.

Moderaterna har inga synpunkter på de andra partiernas ageranden under förhandlingarna, utan skulle vilja poängtera att det varit många bra samtal, även om de inte alltid lett till samsyn.