Bättre buss i Bålsta beviljas stadsmiljöavtal

Trafikverket har beslutat att bevilja Region Uppsala och Håbo kommun 45 miljoner kronor i stadsmiljöavtal för projektet Bättre Buss i Bålsta. Beslutet innebär att satsningen på att bygga ut busstrafiken i Bålsta medfinansieras av staten med 50 procent av investeringskostnaderna och att införandet av ett nytt linjenät i Bålsta kan starta i december.

-Det här är väldigt glädjande och är en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken för invånare och näringslivet i Uppsala län. Trafikverkets beslut är ett kvitto på det goda samarbetet mellan Region Uppsala och Håbo kommun, säger Cecilia Linder (M) ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala.

I utbyte mot medfinansieringen åtar sig de sökande att utföra motprestationer. För Region Uppsala omfattar det bland annat att trafikera det nya linjenätet och för Håbo kommun att göra ombyggnationer i infrastrukturen för att förbättra förutsättningarna för hållbart resande och ökad trafiksäkerhet.

-Dagens besked visar att staten tycker att utvecklingen av Håbo kommun är viktigt, även ur ett regionalt och nationellt perspektiv, säger Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun. 

Stadsmiljöavtalet innebär att projektet finansieras med upp till 50 procent av staten. Region Uppsala står för 4,5 miljoner kronor och Håbo kommun 40,5 miljoner kronor för resten av kostnaden.

Förslaget till nytt busslinjenät i Bålsta fastställdes av Region Uppsalas Trafik- och samhällsutvecklingsnämnd den 27 mars. Linjenätet har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och Håbo kommun, där boende och verksamma i området har haft möjlighet att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken i tätorten Bålsta bör utformas. Det nya busslinjenätet planeras att införas successivt med början i december 2023.

https://via.tt.se/pressmeddelande/projekt-battre-buss-i-balsta-beviljas-stadsmiljoavtal?publisherId=3235857&releaseId=3349471&lang=sv.

Valborgsfirande med tal av KSO Catherine Öhrqvist

Håbo Scoutkår anordnade även i år valborgsfirande på stranden vid Kalmarsand med aktiviteter för barn, försäljning av fika, korv mm.

Kören Envisorna med körledare Ingegärd Petersen sjöng in våren och vårt kommunalråd Catherine Öhrqvist höll ett vårtal även i år.

Scouter paddlade sedan ut på vattnet för att tända elden på flotten.

KSO Catherine Öhrqvist håller vårtal med kören Envisorna i bakgrunden
Kören Envisorna sjunger in våren vid Kalmarsand
Mycket folk på valborgsfirande vid Kalmarsand
Scouter paddlade ut och tände elden på flotten

Årsmöte 2023 för Håbomoderaterna med besök av EU-minister Jessika Roswall

Håbomoderaterna fick besök av EU-minister Jessika Roswall på årsmötet 2023, som kom direkt från plenarsessionen i Strasbourg

Det kom cirka 25 medlemmar till Håbomoderaternas årsmöte 2023 som avhölls i Kalmar kyrkskola. Ordförande Björn Green hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till EU-minister Jessika Roswall som kom direkt från plenarsessionen i Strasbourg.

Jessika inledde sitt anförande med att berätta att samarbetet i regeringsunderlaget fungerar bra och att det nu är mycket att göra i samband med att Sverige är ordförandeland i EU. Det är en stor apparat att vara ordförandeland. Sköter vi detta bra kan vi dra nytta av det resten av mandatperioden.

Hon menar att vara EU-minister just under ordförandeskapet är mycket roligt men också krävande. Hon berättade att hon har bra kontakt med (s) tidigare EU-minister Hans Dahlgren. Det är viktigt att betona förankring i EU-frågor med hela riksdagen.

Något som gjort stort intryck på henne är att ha träffat Ukrainas president Zelenskyj. Det är stort fokus på Ukraina inom EU nu. Hon menar också att migrationsfrågan är känslig just nu i EU. Det krävs ett europeiskt svar på det och helst innan 2024 då det är EU-val. Vi måste också stärka EU’s konkurrenskraft. Vi kan inte bara reagera på vad USA gör utan måste komma med egna initiativ.

Därefter svarade hon på frågor från deltagarna på årsmötet.

Ordförande Björn Green tackade Jessika för att hon tagit sig tid för att komma på vårt årsmöte och lämnade över blommor.

Ordförande Björn Green överlämnar blommor till Jessika

Innan årsmötet började tog vi en paus för att äta smörgåstårta och fika.

Årsmötet startade med att vi valde Erik Weiman, vår förbundsordförande, till ordförande för mötet.

Verksamhetsberättelse för året som gått presenterades av ordförande Björn och las till handlingarna. Revisorerna föredrog sin berättelse som också las till handlingarna. Årsmötet beslutade sen om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Verksamhetsplan och budget för 2023 fastställdes.

Därefter blev det valfrågor.

Det beslutades att KSO, vice ordförande i KF samt en MUF representant är självskrivna ledamöter i styrelsen. Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter inklusive ordförande.

Dessa valdes till ledamöter i Håbomoderaternas styrelse för 2023:
Björn Green, ordförande
Stefan Häggmark, vice ordförande samt medlemsansvarig
Björn Hedö, ledamot och kassör
Nils-Åke Mårheden, ledamot och IT-ansvarig
Christian Nordberg, ledamot och sekreterare
Sara Sarnes, ledamot

Catherine Öhrqvist, KSO och MQ-ansvarig
Ulf Winberg, vice KFO
MUF-repr. Vakant

Dessutom valdes revisorer, valberedning och ombud till förbundsstämman.

Årsmötesdeltagare börjar samlas
Årsmötesdeltagare
Årsmötespresidiet fr. v: Björn Green, Erik Weiman samt Christian Nordberg

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

Pressmeddelande Moderaterna i Håbo, Överenskommelse om styre av Håbo kommun

Pressmeddelande Moderaterna i Håbo, 2022-10-24

Moderaterna har slutit en överenskommelse att forma ett styre i Håbo kommun tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Denna nya slimmade Håboallians avser att ta fortsatt ansvar för utvecklingen i Håbo och för att främja borgerlig politik i ett minoritetsstyre, med ett fokus på transparens och bred politisk förankring. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi haft sedan lång tid tillbaka med C och KD. Vi bjuder in övriga partier att medverka till en positiv utveckling i Håbo, med ett gott arbetsklimat och bra leveranser till medborgarna. 

Catherine Öhrqvist, som är Moderaterna i Håbo:s förstanamn, säger: ”Vi har pratat med alla parter och landat i att det goda samarbete vi haft under tidigare mandatperioder med Centern och Kristdemokraterna är något vi vill bygga vidare på. Vi har mycket gemensam politik som vi kan driva. Vi ser också att vi tillsammans kan samla olika partier från vänster till höger för att få ett brett stöd i viktiga frågor. Många frågor i en kommun har inte så mycket partifärg, och vi ser att vi kan få igenom centrala beslut för Håbos bästa med ett brett stöd. Alla partier har signalerat att man är villiga att samtala och komma överens framöver. I de politiska sakfrågorna kan vi tre också bidraga med viktiga skilda perspektiv. Vi är också vana att i förtroende tillsammans hantera styret, och tillsätta nämnder och styrelser med en tydlig inriktning mot en gemensam bedömning av personlig kompetens, utan så mycket låsningar utifrån vilket parti den lämpliga personen kommer ifrån.”

Moderaterna har även kommit överens med Sverigedemokraterna om en samverkan M-SD  i val av kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och ledamöter till styrelser och nämnder, samt om att dela viss information och föra diskussioner löpande under mandatperioden. 

Carl-Johan Torstenson, Björn Green och Björn Erling, som har utgjort Moderaternas förhandlingsdelegation, menar att det därmed finns grundläggande förutsättning för ett stabilt styre över mandatperioden: ”Vi har diskuterat med alla partier och i slutänden var det Sverigedemokraterna som kunde erbjuda ett långsiktigt stöd och som vi kunde ha rimliga positiva ömsesidiga krav på styre, samtal och transparens med. Vi bildar inte ett majoritetsstyre med SD, eftersom vi har sakpolitiska skiljelinjer, men vi kan se att vi över tid har ömsesidig nytta av ett stabilt styre, även om vi inte alltid kommer att rösta för samma sakpolitiska förslag med ett SD i opposition.” menar Carl-Johan Torstensson.

Moderaterna har inga synpunkter på de andra partiernas ageranden under förhandlingarna, utan skulle vilja poängtera att det varit många bra samtal, även om de inte alltid lett till samsyn.

Valkickoff på Brunnsta Gård

Fredagen den 3 juni 2022 bjöd Moderaterna i Håbo in medlemmar och förtroendevalda till valkickoff på Brunnsta Gård. Försommarkvällen var ljummen och förutom att äta lite god mat från Åmans pratade vi om valet i höst och vad som händer framöver.

Vi hade också MUF Håbo med oss för att hjälpa oss med peppning inför valet.

God mat från Åmans serverades på mysiga Brunnsta Gård.
Agnes, Felicia och Felix från MUF Håbo tillsammans med föreningsordförande Björn Green.

Catherine Öhrqvist nytt moderat toppnamn i Håbo kommun

Catherine Öhrqvist har av en enhällig nomineringsstämma valts till förstanamn på
Moderaternas valsedel i Håbo kommun. Catherine Öhrqvist är idag 1:e vice
ordförande för kommunstyrelsen i kommunen.


Jag är väldigt stolt och tacksam för det starka stöd som medlemmarna i
Moderaterna i Håbo kommun visat mig säger Catherine Öhrqvist. Jag ser fram emot
att leda det moderata laget i valrörelsen och den kommande mandatperioden.
Håbo är en fantastisk plats att bo på men vi har också stora utmaningar fortsätter
Catherine Öhrqvist. Vi måste fortsätta arbeta för ordning och reda i ekonomin, en
skola och välfärd som levererar det den ska och att kommuninvånarna ska känna sig
trygga i vår kommun.


Jag och Moderaterna är beredda att i samarbete med andra partier leda kommunen
och ta ansvar även i framtiden avslutar Catherine Öhrqvist.


För vidare frågor: Kontakta Catherine Öhrqvist på 070- 769 00 09