28 februari 2024 Uppdaterad: 28 februari 2024

Årsmöte 2024 för Håbomoderaterna med besök av EU-minister Jessika Roswall

Det kom cirka 30 medlemmar till Håbomoderaternas årsmöte 2024 som avhölls i Kalmar kyrkskola. Ordförande Björn Green hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till EU-minister Jessika Roswall.

Jessika inledde med att informera kring sitt arbete som EU-minister och pratade naturligtvis om det halvår som Sverige var ordförandeland och som var väldigt lyckat. EU har en mycket viktig fråga just nu och det är vårt stöd till Ukraina. Det stundar också EU-val den 9 juni och det är viktigt att vi går och röstar och skickar flera Moderater till parlamentet för att EU ska jobba med rätt frågor ur Moderat perspektiv!

Medlemmarna fick möjlighet till frågor och Jessika fick svara på frågor både i smått och i stort om EU. Vår ordförande tackade Jessika för att hon tagit sig tiden att besöka oss.

Därefter startade årsmötet och ordförande Björn Green svingade klubban. Erik Weiman, vår länsförbundsordförande valdes som ordförande för mötet och Christian Nordberg blev sekreterare.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse redogjordes och lades till handlingarna. Årsmötet ställdes frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023 och årsmötet biföll det.

Eftersom det inte är någon förbundsstämma i år fanns det inga motioner att avhandla.

Därefter gick årsmötet över till valfrågor. Självskrivna ledamöter i styrelsen såsom KSO och vice KFO fastställdes och antalet ledamöter i övrigt.

Till ny ordförande i Håbomoderaterna valdes Björn Erling och till ny vice ordförande valdes Camilla Eivhammar.

Övriga styrelsemedlemmar valdes i grupp och styrelsen för 2024 ser ut som följer:
Björn Erling, Ordförande
Camilla Eivhammar, Vice ordförande samt MQ-ansvarig
Stefan Häggmark
Björn Hedö, Kassör
Nils-Åke Mårheden, Web- och Sociala medier
Christian Nordberg, Sekreterare
Björn Green, Medlemsansvarig
Johan Fogelström

Catherine Öhrqvist, KSO
Ulf Winberg, Vice KFO
MUF

Dessutom valdes revisorer, valberedning och ombud till eventuell extra förbundsstämma.

EU-minister Jessika Roswall besökte oss och vi är glada att hon tog sig tid att göra det!
Medlemmar på årsmötet
Presidiet med Christian, Erik och Björn
Avgående ordförande Björn Green avtackas av den nyvalde ordföranden Björn Erling

Som avslutning på årsmötet gav Erik Weiman sin syn på det stundande EU-valet och gav oss råd och tips hur vi som förening kan hjälpa till att få upp intresset och fokusera på rätt frågor.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

Ta ställning och dela artikeln