20 april 2024 Uppdaterad: 20 april 2024

Välbesökt medlemsmöte med gäster 20/4

Håbomoderaterna kallade till heldags medlemsmöte lördagen den 20/4 för att i lugn och ro kunna diskutera politik med medlemmarna. Vi var drygt 20 medlemmar som ägnade lördagen åt mycket intressanta politikdiskussioner.

Vår länsförbundsordförande Erik Weiman, som dessutom är kandidat nummer 11 på EU-vallistan inledde efter att föreningsordförande Björn Erling och KSO Catherine Öhrqvist hälsat alla välkomna.

Erik pratade om de moderata prioriteringarna inför EU-valet i juni och det öppnades för många frågor och funderingar kring EU. Björn Erling som är valledare lokalt drog sina tankar kring hur vi ska tänka och göra inför valet. Var ska vi knacka dörr till exempel.

Catherine redogjorde för vad som pågår i politiken just nu och om den ansträngda ekonomin som måste hanteras. Hon förklarade också hur politiken förankras dels bland oss moderater och medlemmar samt hur vi blir en samordnad allians med våra möten innan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Efter en liten paus pratade vi om det nyss genomförda Sverigemötet där moderater från hela Sverige samlades på Stockholm Waterfront och peppades inför EU-valet och vad våra ministrar jobbar med. Nils-Åke, Christian och Camilla informerade från några av de seminarier som vi 6 som var på Sverigemötet besökte.

Vi tog därefter en gemensam lunch som hämtades från ett av våra duktiga företag i kommunen. Lagom till lunchen kom också våra gäster från Uppsala som sitter i riksdagen. Stefan Olsson och Fredrik Ahlstedt.

De informerade om riksdagsarbetet och vad vårändringsbudgeten innehåller. De svarade också på medlemmarnas frågor.

Sist men inte minst engagerades medlemmarna kring vad de tyckte vi ska göra kring medlemsmöten framöver. Post-IT lappar sattes upp med idéer och redogjordes för. Tack för engagemanget och styrelsen är mycket glada för inspelen som vi tar med oss inför planeringen av medlemsmöten framöver!

Catherine och Björn hälsar alla medlemmar välkomna till medlemsmötet
Länsförbundsordförande Erik Weiman informerade om Moderaternas prioriteringar inför EU-valet
Vår KSO Catherine Öhrqvist informerade om vad som hänt i politiken sen hon tillträdde 1/1 2023
Catherine och Björn tackar våra riksdagsledamöter Stefan Olsson och Fredrik Ahlstedt från Uppsala för deras lägesrapport från rikspolitiken. De fick honung från Håbo med sig hem.
Sista punkten för dagen var en övning för våra medlemmar vad de vill se och höra på medlemsmöten framöver. Här redogör Karl-Axel Boström kring sina tankar.

Text och bild: Nils-Åke Mårheden

Ta ställning och dela artikeln