Nyheter från Moderaterna i Håbo

Bättre buss i Bålsta beviljas stadsmiljöavtal

Valborgsfirande med tal av KSO Catherine Öhrqvist

  • Bättre buss i Bålsta beviljas stadsmiljöavtal

    Trafikverket har beslutat att bevilja Region Uppsala och Håbo kommun 45 miljoner kronor i stadsmiljöavtal för projektet Bättre Buss i Bålsta. Beslutet innebär att satsningen på att bygga ut busstrafiken i Bålsta medfinansieras av staten med 50 procent av investeringskostnaderna och att införandet av ett nytt linjenät i Bålsta kan starta i december. -Det här…


  • Valborgsfirande med tal av KSO Catherine Öhrqvist

    Håbo Scoutkår anordnade även i år valborgsfirande på stranden vid Kalmarsand med aktiviteter för barn, försäljning av fika, korv mm. Kören Envisorna med körledare Ingegärd Petersen sjöng in våren och vårt kommunalråd Catherine Öhrqvist höll ett vårtal även i år. Scouter paddlade sedan ut på vattnet för att tända elden på flotten.


  • Årsmöte 2023 för Håbomoderaterna med besök av EU-minister Jessika Roswall

    Det kom cirka 25 medlemmar till Håbomoderaternas årsmöte 2023 som avhölls i Kalmar kyrkskola. Ordförande Björn Green hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till EU-minister Jessika Roswall som kom direkt från plenarsessionen i Strasbourg. Jessika inledde sitt anförande med att berätta att samarbetet i regeringsunderlaget fungerar bra och att det nu är mycket att…


Laddar...