Nyheter från Moderaterna i Håbo

Dags för årsmöte 2024!

  • Årsmöte 2024 för Håbomoderaterna med besök av EU-minister Jessika Roswall

    Det kom cirka 30 medlemmar till Håbomoderaternas årsmöte 2024 som avhölls i Kalmar kyrkskola. Ordförande Björn Green hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till EU-minister Jessika Roswall. Jessika inledde med att informera kring sitt arbete som EU-minister och pratade naturligtvis om det halvår som Sverige var ordförandeland och som var väldigt lyckat. EU har…


  • Dags för årsmöte 2024!

    Medlemmar anmäler närvaro till vår sekreterare Christian Nordberg!


  • Bättre buss i Bålsta beviljas stadsmiljöavtal

    Trafikverket har beslutat att bevilja Region Uppsala och Håbo kommun 45 miljoner kronor i stadsmiljöavtal för projektet Bättre Buss i Bålsta. Beslutet innebär att satsningen på att bygga ut busstrafiken i Bålsta medfinansieras av staten med 50 procent av investeringskostnaderna och att införandet av ett nytt linjenät i Bålsta kan starta i december. -Det här…


Laddar...