Björn Erling

Ordförande kommunfullmäktige, Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden, Styrelseledamot