Björn Fredriksson

Ersättare - Valnämnd, Kandidat kommunfullmäktige, plats 16