Björn Hedö

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot - Kommunfullmäktiges valberedning, Ersättare - Barn- och utbildningsnämnden, Styrelseledamot och Kassör