Carl-Johan Torstenson

Ledamot - Kommunfullmäktige, plats 7, Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden