Carl-Johan Torstenson

Gruppledare Kommunfullmäktige, Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden, Styrelseledamot