Catherine Öhrqvist

Vice KSO, Ersättare Vård- och omsorgsnämnden, Styrelseledamot