Catherine Öhrqvist

KSO från 1/1 2023, Gruppledare kommunfullmäktige, Lönenämnd gemensam med Trosa kommun, Ombud Håbohus bolagsstämmor, Ledamot i styrelsen för Eon Mälarkraft Värme AB, Stämmoombud Kommuninvest, Ledamot Regionalt Forum, Ledamot Samordningsförbundet Uppsala Läns styrelse, Huvudman Sparbanken Enköping, Ledamot Styrelsen som KSO