Christian Nordberg

Ledamot och Sekreterare - Styrelsen, Ordförande - Håbohus (partipolitiskt oberoende denna mandatperiod), Ledamot - Kommunfullmäktiges valberedning (-), Ersättare - Bygg- och Miljönämnden (-), Stämmoombud - Mälarens Vattenvårdsförbund (-), Ledamot - Kommunstyrelsen (-), Ersättare - Krisledningsnämnd (-), Ersättare - Kommunfullmäktige (-)