Christian Nordberg

Ledamot och Sekreterare - Styrelsen, Ordförande - Bygg- och Miljönämnden, Ordförande - Valnämnden, Stämmoombud - Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Ersättare - Kommunstyrelsen, Ledamot - Överförmyndarnämnden, Ledamot - Kommunfullmäktige, plats 5