Helene Plahn

Ersättare - Vård- och Omsorgsnämnden, Kandidat kommunfullmäktige, plats 21