Lennart Carlsson

Sammankallande Valberedning, Kandidat kommunfullmäktige, plats 23