Roger von Walden

Ordförande - Socialnämnden, Ledamot - Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse, Ordförande - SN Anmälningsärenden, Ordförande - Socialnämnden enskilda ärenden, 1:e vice ordförande - Kommunfullmäktige, Vice ordförande Styrelsen