Roger von Walden

Ordförande - Socialnämnden, Ordförande - SN Anmälningsärenden, Ordförande - Socialnämnden enskilda ärenden, Ledamot - Kommunfullmäktige, plats 4