Stefan Häggmark

Ledamot - Kommunfullmäktige, plats 2, Ledamot - Kommunstyrelsen, Ledamot - Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot och Vice ordförande - Styrelsen