Stefan Häggmark

Ledamot - Kommunfullmäktige, Ledamot - Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot - Styrelsen, Valledare