Tommy Rosenkvist

Ledamot Räddningstjänsten, Ledamot Gode män enligt fastighetsbildningslagen