Tommy Rosenkvist

Ordförande Räddningstjänsten, Ledamot Gode män enligt fastighetsbildningslagen, Ersättare - Kommunstyrelsen, Ersättare kommunfullmäktige, plats 12