Ulf Winberg

1:e vice ordförande Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunfullmäktige, plats 8, Ledamot Håbohus, Ledamot Räddningstjänsten, Ledamot styrelse som vice KFO