16 februari 2023 Uppdaterad: 11 mars 2023

Årsmöte 2023 för Håbomoderaterna med besök av EU-minister Jessika Roswall

Håbomoderaterna fick besök av EU-minister Jessika Roswall på årsmötet 2023, som kom direkt från plenarsessionen i Strasbourg

Det kom cirka 25 medlemmar till Håbomoderaternas årsmöte 2023 som avhölls i Kalmar kyrkskola. Ordförande Björn Green hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till EU-minister Jessika Roswall som kom direkt från plenarsessionen i Strasbourg.

Jessika inledde sitt anförande med att berätta att samarbetet i regeringsunderlaget fungerar bra och att det nu är mycket att göra i samband med att Sverige är ordförandeland i EU. Det är en stor apparat att vara ordförandeland. Sköter vi detta bra kan vi dra nytta av det resten av mandatperioden.

Hon menar att vara EU-minister just under ordförandeskapet är mycket roligt men också krävande. Hon berättade att hon har bra kontakt med (s) tidigare EU-minister Hans Dahlgren. Det är viktigt att betona förankring i EU-frågor med hela riksdagen.

Något som gjort stort intryck på henne är att ha träffat Ukrainas president Zelenskyj. Det är stort fokus på Ukraina inom EU nu. Hon menar också att migrationsfrågan är känslig just nu i EU. Det krävs ett europeiskt svar på det och helst innan 2024 då det är EU-val. Vi måste också stärka EU’s konkurrenskraft. Vi kan inte bara reagera på vad USA gör utan måste komma med egna initiativ.

Därefter svarade hon på frågor från deltagarna på årsmötet.

Ordförande Björn Green tackade Jessika för att hon tagit sig tid för att komma på vårt årsmöte och lämnade över blommor.

Ordförande Björn Green överlämnar blommor till Jessika

Innan årsmötet började tog vi en paus för att äta smörgåstårta och fika.

Årsmötet startade med att vi valde Erik Weiman, vår förbundsordförande, till ordförande för mötet.

Verksamhetsberättelse för året som gått presenterades av ordförande Björn och las till handlingarna. Revisorerna föredrog sin berättelse som också las till handlingarna. Årsmötet beslutade sen om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Verksamhetsplan och budget för 2023 fastställdes.

Därefter blev det valfrågor.

Det beslutades att KSO, vice ordförande i KF samt en MUF representant är självskrivna ledamöter i styrelsen. Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter inklusive ordförande.

Dessa valdes till ledamöter i Håbomoderaternas styrelse för 2023:
Björn Green, ordförande
Stefan Häggmark, vice ordförande samt medlemsansvarig
Björn Hedö, ledamot och kassör
Nils-Åke Mårheden, ledamot och IT-ansvarig
Christian Nordberg, ledamot och sekreterare
Sara Sarnes, ledamot

Catherine Öhrqvist, KSO och MQ-ansvarig
Ulf Winberg, vice KFO
MUF-repr. Vakant

Dessutom valdes revisorer, valberedning och ombud till förbundsstämman.

Årsmötesdeltagare börjar samlas
Årsmötesdeltagare
Årsmötespresidiet fr. v: Björn Green, Erik Weiman samt Christian Nordberg

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

Ta ställning och dela artikeln