4 juni 2023 Uppdaterad: 4 juni 2023

Bättre buss i Bålsta beviljas stadsmiljöavtal

Trafikverket har beslutat att bevilja Region Uppsala och Håbo kommun 45 miljoner kronor i stadsmiljöavtal för projektet Bättre Buss i Bålsta. Beslutet innebär att satsningen på att bygga ut busstrafiken i Bålsta medfinansieras av staten med 50 procent av investeringskostnaderna och att införandet av ett nytt linjenät i Bålsta kan starta i december.

-Det här är väldigt glädjande och är en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken för invånare och näringslivet i Uppsala län. Trafikverkets beslut är ett kvitto på det goda samarbetet mellan Region Uppsala och Håbo kommun, säger Cecilia Linder (M) ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala.

I utbyte mot medfinansieringen åtar sig de sökande att utföra motprestationer. För Region Uppsala omfattar det bland annat att trafikera det nya linjenätet och för Håbo kommun att göra ombyggnationer i infrastrukturen för att förbättra förutsättningarna för hållbart resande och ökad trafiksäkerhet.

-Dagens besked visar att staten tycker att utvecklingen av Håbo kommun är viktigt, även ur ett regionalt och nationellt perspektiv, säger Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun. 

Stadsmiljöavtalet innebär att projektet finansieras med upp till 50 procent av staten. Region Uppsala står för 4,5 miljoner kronor och Håbo kommun 40,5 miljoner kronor för resten av kostnaden.

Förslaget till nytt busslinjenät i Bålsta fastställdes av Region Uppsalas Trafik- och samhällsutvecklingsnämnd den 27 mars. Linjenätet har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och Håbo kommun, där boende och verksamma i området har haft möjlighet att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken i tätorten Bålsta bör utformas. Det nya busslinjenätet planeras att införas successivt med början i december 2023.

https://via.tt.se/pressmeddelande/projekt-battre-buss-i-balsta-beviljas-stadsmiljoavtal?publisherId=3235857&releaseId=3349471&lang=sv.

Ta ställning och dela artikeln