Björn Green

Ordförande - Styrelsen, Ersättare - Kommunstyrelsen, Ersättare - Barn- och Utbildningsnämnden