Per-Arne Öhman

Ledamot - Kommunstyrelsen, Ordförande - Vård- och omsorgsnämnden, Ledamot - Gemensam nämnd för kunskapsstyrning, Ersättare - Kommunfullmäktiges valberedning, Ersättare - Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot - Kommunfullmäktige